Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
SÔNG ĐÀ BUILDING
Phùng Khắc Khoan
SÔNG ĐÀ BUILDING Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1
18$ /m2
SPOT OFFICE 2 BUILDING
Phùng Khắc Khoan
SPOT OFFICE 2 BUILDING Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1
15$/m2
FIDECO BUILDING
Phùng Khắc Khoan
FIDECO BUILDING Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1
15$/m2
POSCO BUILDING
Phùng Khắc Khoan
POSCO BUILDING Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1
13$ /m2
HARMONY BUILDING
Phùng Khắc Khoan
HARMONY BUILDING Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1
14$ /m2
LAFAYETTE DE SAIGON
Phùng Khắc Khoan
LAFAYETTE DE SAIGON Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1
20$ /m2