Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
Ý Bản Building
Thạch Thị Thanh
Ý Bản Building Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1
11$ /m2