Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
GREEN BEE BUILDING
Trần Hưng Đạo
GREEN BEE BUILDING Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5
7$ /m2
HÀ PHAN BUILDING
Trần Hưng Đạo
HÀ PHAN BUILDING Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5
10$ /m2
TIẾN PHƯỚC BUILDING
Trần Hưng Đạo
TIẾN PHƯỚC BUILDING Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5
10$ /m2