Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
ARIANG BUILDING
Trần Huy Liệu
ARIANG BUILDING Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận
10.5$ /m2
WE BUILDING THL
Trần Huy Liệu
WE BUILDING THL Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
IN THANH NIÊN BUILDING
Trần Huy Liệu
IN THANH NIÊN BUILDING Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận
18$ /m2
THỊNH PHÁT BUILDING
Trần Huy Liệu
THỊNH PHÁT BUILDING Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
8$ /m2
WIN HOME THL BUILDING
Trần Huy Liệu
WIN HOME THL BUILDING Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
PHÚ NHUẬN PLAZA
Trần Huy Liệu
PHÚ NHUẬN PLAZA Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
11$ /m2