Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
SOCON BUILDING
Trần Quốc Thảo
SOCON BUILDING Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3
11$ /m2
ARTEX PORT BUILDING
Trần Quốc Thảo
ARTEX PORT BUILDING Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3
13$/m2