Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
SCIC BUILDING
Trương Định
SCIC BUILDING Trương Định, Phường 6, Quận 3
13$ /m2
VINAFOR SAIGON BUILDING
Trương Định
VINAFOR SAIGON BUILDING Trương Định, phường 7, quận 3
7$/m2
KONIA BUILDING
Trương Định
KONIA BUILDING Trương Định, phường 6, quận 3
8$ /m2
SAIGON SOFTIWARE PARK BUILDING
Trương Định
SAIGON SOFTIWARE PARK BUILDING Trương Định, phường 7, quận 3
13$/m2
HAD BUILDING
Trương Định
HAD BUILDING Trương Định, phường 6, quận 3
19$/m2