Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
BẢO TÍN TQD BUILDING
Trương Quốc Dung
BẢO TÍN TQD BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận.
9$ /m2
BẢO TÍN BUILDING
Trương Quốc Dung
BẢO TÍN BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
11$/m2
SONATA BUILDING
Trương Quốc Dung
SONATA BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
14$ /m2
HỢP ANH BUILDING
Trương Quốc Dung
HỢP ANH BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
8$ /m2