Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING
Trường Sơn
HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
13$ /m2
RIPAC BUILDING
Trường Sơn
RIPAC BUILDING Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
HẢI ÂU BUILDING
Trường Sơn
HẢI ÂU BUILDING Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
13$ /m2
CT PLAZA
Trường Sơn
CT PLAZA Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
14$ /m2
TOÀN THẮNG BUILDING
Trường Sơn
TOÀN THẮNG BUILDING Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
12$ /m2
TPA BUILDING
Trường Sơn
TPA BUILDING Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
11$ /m2