Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
LOYAL BUILDING
Võ Thị Sáu
LOYAL BUILDING Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3
10$ /m2
VTS 3 BUILDING
Võ Thị Sáu
VTS 3 BUILDING Võ Thị Sáu, phường 7,quận3
10$ /m2
VT6 4 BUILDING
Võ Thị Sáu
VT6 4 BUILDING Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3
12$/m2
NP BUILDING
Võ Thị Sáu
NP BUILDING Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3
10$ /m2
VCCI BUILDING
Võ Thị Sáu
VCCI BUILDING Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3
13.5$ /m2
VT6 BUILDING
Võ Thị Sáu
VT6 BUILDING Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3
10$/m2
PHƯƠNG NAM BUILDING
Võ Thị Sáu
PHƯƠNG NAM BUILDING Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3
13$ /m2