Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
WIN HOME BUILDING
Võ Văn Tần
WIN HOME BUILDING Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
12$/m2
VVT BUILDING
Võ Văn Tần
VVT BUILDING Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
12$/m2
TÂM MINH KHUÊ BUILDING
Võ Văn Tần
TÂM MINH KHUÊ BUILDING Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
12$ /m2
VVT BUILDING
Võ Văn Tần
VVT BUILDING Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
11$ /m2
NIKKO BUILDING
Võ Văn Tần
NIKKO BUILDING Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
13$ /m2
MAY PLAZA
Võ Văn Tần
MAY PLAZA Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
13$ /m2
SAIGON MANSION
Võ Văn Tần
SAIGON MANSION Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TpHCM
15$/m2
GIA BẢO BUILDING
Võ Văn Tần
GIA BẢO BUILDING Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3
10 $/m2
VVT 5 BUILDING
Võ Văn Tần
VVT 5 BUILDING Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
14$ /m2
AN TRUNG BUILDING
Võ Văn Tần
AN TRUNG BUILDING Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
13$ /m2
MINH TINH BUILDING
Võ Văn Tần
MINH TINH BUILDING Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
12$ /m2
ESTAR BUILDING
Võ Văn Tần
ESTAR BUILDING Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
14$ /m2
BITEXCO NAM LONG BUILDING
Võ Văn Tần
BITEXCO NAM LONG BUILDING Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
14$ /m2
BÁO LAO ĐỘNG BUILDING
Võ Văn Tần
BÁO LAO ĐỘNG BUILDING Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
14$ /m2
AGREX BUILDING
Võ Văn Tần
AGREX BUILDING Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
15$ /m2
KM PLAZA
Võ Văn Tần
KM PLAZA Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
12$ /m2
ITAXA HOUSE VVT
Võ Văn Tần
ITAXA HOUSE VVT Võ Văn Tần, phường 6, quận 3
13$ /m2
OSC BUILDING
Võ Văn Tần
OSC BUILDING Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
13$ /m2