Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
AGE BUILDING
Xô Viết Nghệ Tĩnh
AGE BUILDING Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
11.5$/m2
GOLDEN FISH BUILDING
Xô Viết Nghệ Tĩnh
GOLDEN FISH BUILDING Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh
9$/m2
THANH LONG BUILDING
Xô Viết Nghệ Tĩnh
THANH LONG BUILDING Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
6$/m2
SOHO RIVERVIEW
Xô Viết Nghệ Tĩnh
SOHO RIVERVIEW Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
10$/m2
VINA BUILDING
Xô Viết Nghệ Tĩnh
VINA BUILDING Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
15$ /m2