Phường 1
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Tân Bình

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
NAM VIỆT STEEL BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
NAM VIỆT STEEL BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
12$ /m2
THE GOLDEN BUILDING
Tân Canh
THE GOLDEN BUILDING Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
10$ /m2
HƯNG PHÁT ĐẠT BUILDING
Nguyễn Trọng Tuyển
HƯNG PHÁT ĐẠT BUILDING Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình
5$ /m2
LVS 2 BUILDING
Lê Văn Sỹ
LVS 2 BUILDING Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
9$ /m2
GMA BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
GMA BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
10$ /m2
LVS BUILDING
Lê Văn Sỹ
LVS BUILDING Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
7$ /m2
DOXACO BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
DOXACO BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
9$ /m2
OIIC BUILDING
Lê Văn Sỹ
OIIC BUILDING Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
10$ /m2
PARK ROYAL SG
Nguyễn Văn Trỗi
PARK ROYAL SG Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
12$ /m2