Phường 11
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Bình Thạnh

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
ASPIRE BUILDING
Lê Quang Định
ASPIRE BUILDING Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
10$/m2
NVD BUILDING
Nguyễn Văn Đậu
NVD BUILDING Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
12$/m2
GIC NVĐ BUILDING
Nguyễn Văn Đậu
GIC NVĐ BUILDING Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
8$ /m2