Phường 12
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Tân Bình

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
X BUILDING
Nguyễn Thế Lộc
X BUILDING Nguyễn Thế Lộc, Phường 12, Quận Tân Bình
8$ /m2
BLUE BERRY BUILDING
D52
BLUE BERRY BUILDING D52, Phường 8, Quận Tân Bình
9$ /m2
CNC BUILDING
Nguyễn Bá Tuyển
CNC BUILDING Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Quận Tân Bình
8$ /m2
METECHO BUILDING
A4
METECHO BUILDING A4, Phường 12, Quận Tân Bình
8$ /m2
XUÂN TRƯỜNG 2 BUILDING
Cộng Hòa
XUÂN TRƯỜNG 2 BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
HS BUILDING
Nguyễn Thái Bình
HS BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
8$ /m2
THT BUILDING
Trương Hoàng Thanh
THT BUILDING Trương Hoàng Thanh, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
VIN OFFICE BUILDING
Quách Văn Tuấn
VIN OFFICE BUILDING Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình
10$ /m2
SKYLIGHT BUILDING
Lê Trung Nghĩa
SKYLIGHT BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
10$/m2
HỒNG TÂM BUILDING
Cộng Hòa
HỒNG TÂM BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
PBS BUILDING
D52
PBS BUILDING D52, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
LUCKY STAR BUILDING
Nguyễn Thái Bình
LUCKY STAR BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
8$ /m2
TOÀN KÝ BUILDING
Lê Trung Nghĩa
TOÀN KÝ BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
13$ /m2
SCETPA BUILDING
Cộng Hòa
SCETPA BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
13$ /m2
NAM HẢI BUILDING
Lê Trung Nghĩa
NAM HẢI BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
9$ /m2
WINHOME BUILDING
Nguyễn Thái Bình
WINHOME BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
10$ /m2
PICO PLAZA
Cộng Hòa
PICO PLAZA Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
15$ /m2
HOÀI ĐỨC 2 BUILDING
Lê Trung Nghĩa
HOÀI ĐỨC 2 BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
6$ /m2
THÁI BÌNH BUILDING
Nguyễn Thái Bình
THÁI BÌNH BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
9$ /m2
ATHENA BUILDING
Cộng Hòa
ATHENA BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
9.5$ /m2
GT BUILDING
Nguyễn Thái Bình
GT BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
HOÀI ĐỨC BUILDING
Lê Trung Nghĩa
HOÀI ĐỨC BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
METIS BUILDING
Lê Trung Nghĩa
METIS BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
8$ /m2