Phường 13
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Tân Bình

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
TVD BUILDING
Trần văn Dư
TVD BUILDING Trần Văn Dư, phường 13, Quận Tân Bình
8$ /m2
DOMI BUILDING
Thân Nhân Trung
DOMI BUILDING Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình
7.5$ /m2
TOÀN CẦU OFFICE
Nguyễn Hiến Lê
TOÀN CẦU OFFICE Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình
6$ /m2
HOSCO BUILDING
Lê Văn Huân
HOSCO BUILDING Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình
7$ /m2
VN OFFICE BUILDING
Cộng Hòa
VN OFFICE BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
10$ /m2
ACB CỘNG HÒA BUILDING
Cộng Hòa
ACB CỘNG HÒA BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
9$ /m2
PERFETTO BUILDING
Cộng Hòa
PERFETTO BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình.
8.5$ /m2
ĐẠI NGUYÊN BUILDING
Cộng Hòa
ĐẠI NGUYÊN BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
8$ /m2
TẤT MINH BUILDING
Cộng Hòa
TẤT MINH BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
9$ /m2
TRƯỜNG SƠN BUILDING
Cộng Hòa
TRƯỜNG SƠN BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
7$ /m2
MEKONG TOWER
Cộng Hòa
MEKONG TOWER Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
11$ /m2
E.TOWN
Cộng Hòa
E.TOWN Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
15$ /m2
LONG MÃ BUILDING
Cộng Hòa
LONG MÃ BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
9$ /m2