Phường 19
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Bình Thạnh

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
AGE BUILDING
Xô Viết Nghệ Tĩnh
AGE BUILDING Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
11.5$/m2
NHC BUILDING
Nguyễn Hữu Cảnh
NHC BUILDING Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
9$/m2
CITY HOUSE BUILDING
Phạm Viết Chánh
CITY HOUSE BUILDING Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
10$/m2
GIC NHC BUILDING
Nguyễn Hữu Cảnh
GIC NHC BUILDING Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
16$ /m2
HATA 2 BUILDING
Phạm Viết Chánh
HATA 2 BUILDING Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
10$/m2
ĐP BUILDING
Nguyễn Hữu Cảnh
ĐP BUILDING Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
9$/m2
 HATA BUILDING
Phạm Viết Chánh
HATA BUILDING Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
10$/m2