Phường 2
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Tân Bình

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
TÍN THƯƠNG BUILDING
Lam Sơn
TÍN THƯƠNG BUILDING Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
9$ /m2
HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING
Trường Sơn
HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
13$ /m2
LOTUS BUILDING
Cửu Long
LOTUS BUILDING Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
8$ /m2
SÔNG THƯƠNG BUILDING
Sông Thương
SÔNG THƯƠNG BUILDING Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình
9$ /m2
LTA BUILDING
Đống Đa
LTA BUILDING Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
8$ /m2
FOSUP BUILDING
Huỳnh Lan Khanh
FOSUP BUILDING Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình
11$/m2
KICOTRANS BUILDING
Sông Thao
KICOTRANS BUILDING Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình.
9$ /m2
WE BUILDING PQ
Phổ Quang
WE BUILDING PQ Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
9$ /m2
SABAY TOWER
Hồng Hà
SABAY TOWER Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
13$ /m2
SIRILAND OFFICE BUILDING
Đặng Văn Sâm
SIRILAND OFFICE BUILDING Đặng Văn Sâm, Phường 2, Quận Tân Bình
10$ /m2
HAPPY HOLDING TOWER
Tản Viên
HAPPY HOLDING TOWER Tản Viên, Phường 2, Quận Tân Bình
12.5$ /m2
SABAY YT TOWER
Yên Thế
SABAY YT TOWER Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
13$ /m2
HASAMO BUILDING
Hoàng Văn Thụ
HASAMO BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
12$ /m2
LỘC PHÁT BUILDING
Bạch Đằng
LỘC PHÁT BUILDING Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
12$ /m2
PARK IX BUILDING
Phan Đình Giót
PARK IX BUILDING Phan Đình Giót, P. 2, Quận Tân Bình
18$/m2
CT PLAZA
Trường Sơn
CT PLAZA Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
14$ /m2
KICOTRANS 2 BUILDING
Đống Đa
KICOTRANS 2 BUILDING Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
10$ /m2
PHỔ QUANG BUILDING
Phổ Quang
PHỔ QUANG BUILDING Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
9$ /m2
TÂY NAM BUILDING
Hoàng Văn Thụ
TÂY NAM BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
18$ /m2
ALOHA BUILDING
Hồng Hà
ALOHA BUILDING Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
15$ /m2
TRANSVIET TOWER
Yên Thế
TRANSVIET TOWER Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
10$ /m2
ĐỖ ĐẦU BUILDING
Bạch Đằng
ĐỖ ĐẦU BUILDING Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
13$ /m2
TOÀN THẮNG BUILDING
Trường Sơn
TOÀN THẮNG BUILDING Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
12$ /m2
IDD 2 BUILDING
Đống Đa
IDD 2 BUILDING Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình
10$ /m2
HOÀNG TRIỀU BUILDING
Phổ Quang
HOÀNG TRIỀU BUILDING Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
10$ /m2
HÀ ĐÔ AIRPORT BUILDING
Hồng Hà
HÀ ĐÔ AIRPORT BUILDING Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
11$/m2
C.T OFFICE BUILDING
Yên Thế
C.T OFFICE BUILDING Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình.
9$ /m2
VOL 2 BUILDING
Bạch Đằng
VOL 2 BUILDING Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
11$ /m2
YÊN THẾ BUILDING
Yên Thế
YÊN THẾ BUILDING Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
10$ /m2
TPA BUILDING
Trường Sơn
TPA BUILDING Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
11$ /m2