Phường 25
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Bình Thạnh

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
HOLDING BUILDING
D3
HOLDING BUILDING D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$/m2
THANH LONG BUILDING
Xô Viết Nghệ Tĩnh
THANH LONG BUILDING Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
6$/m2
SACOM BUILDING
Điện Biên Phủ
SACOM BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
11$ /m2
LA BONITA BUILDING
D2
LA BONITA BUILDING D2, phường 25, Quận Bình Thạnh
18$ /m2
BCONS TOWER
D1
BCONS TOWER D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh
11$ /m2
GIC D5 BUILDING
D5
GIC D5 BUILDING D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
9$ /m2
THÁI SƠN S.P BUILDING
Ung Văn Khiêm
THÁI SƠN S.P BUILDING Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
12$/m2
GIC 2 BUILDING
D2
GIC 2 BUILDING D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
10$/m2
GIC 3 BUILDING
Điện Biên Phủ
GIC 3 BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
9.5$/m2
PHÚ ĐẠT BUILDING
D5
PHÚ ĐẠT BUILDING D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$/m2
SAMLAND RIVER VIEW
D1
SAMLAND RIVER VIEW D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
VIN OFFICE BUILDING
Ung Văn Khiêm
VIN OFFICE BUILDING Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
12$ /m2
ÁNH HÀO QUANG BUILDING
D5
ÁNH HÀO QUANG BUILDING D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
5$/m2
COSMOBIZ BUILDING
D1
COSMOBIZ BUILDING D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$/m2
GIC BUILDING
D2
GIC BUILDING D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
10$ /m2
HƯNG BÌNH TOWER
Điện Biên Phủ
HƯNG BÌNH TOWER Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
14$ /m2
EBM TOWER
Ung Văn Khiêm
EBM TOWER Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
16$ /m2
GIC 8 BUILDING
D2
GIC 8 BUILDING D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
10$ /m2
SÀI GÒN CỬU LONG BUILDING
Điện Biên Phủ
SÀI GÒN CỬU LONG BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
9$/m2
B&L TOWER
Ung Văn Khiêm
B&L TOWER Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
13$ /m2
NICE BUILDING
Điện Biên Phủ
NICE BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
15$ /m2
SACOMREAL PLAZA
Ung Văn Khiêm
SACOMREAL PLAZA Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
14$ /m2
MELODY TOWER
Điện Biên Phủ
MELODY TOWER Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
13$/m2
PHÚ HƯNG BUILDING
Ung Văn Khiêm
PHÚ HƯNG BUILDING Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
NEW PORT BUILDING
Điện Biên Phủ
NEW PORT BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$/m2
WIN HOME UVK BUILDING
Ung Văn Khiêm
WIN HOME UVK BUILDING Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
10$ /m2
ĐIỆN BIÊN PHỦ BUILDING
Điện Biên Phủ
ĐIỆN BIÊN PHỦ BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$/m2
QUANG MINH BUILDING
Ung Văn Khiêm
QUANG MINH BUILDING Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh
7$ /m2
ECO BUILDING
Điện Biên Phủ
ECO BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
9$/m2
V BUILDING
Ung Văn Khiêm
V BUILDING Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
11$ /m2