Phường 26
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Bình Thạnh

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
THE MORNING STAR BUILDING
Quốc Lộ 13
THE MORNING STAR BUILDING Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
10$/m2
ĐBL BUILDING
Đinh Bộ Lĩnh
ĐBL BUILDING Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
THE HYCO4 TOWER
Nguyễn Xí
THE HYCO4 TOWER Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
11$/m2
SOHO RIVERVIEW
Xô Viết Nghệ Tĩnh
SOHO RIVERVIEW Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
10$/m2
BAILY BUILDING
Quốc Lộ 13
BAILY BUILDING Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
6$/m2
WIN HOME BUILDING
Đinh Bộ Lĩnh
WIN HOME BUILDING Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
13$ /m2
THUỶ LỢI 4 BUILDING
Nguyễn Xí
THUỶ LỢI 4 BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
8$/m2
CAVI BUILDING
Đinh Bộ Lĩnh
CAVI BUILDING Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
9$ /m2
HOÀNG MINH BUILDING
Nguyễn Xí
HOÀNG MINH BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
8$/m2
NGUYỄN XÍ BUILDING
Nguyễn Xí
NGUYỄN XÍ BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
7$/m2
NGUYỄN XÍ 1 BUILDING
Nguyễn Xí
NGUYỄN XÍ 1 BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
5$/m2
THỦY LỢI BUILDING
Nguyễn Xí
THỦY LỢI BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
8$ /m2