Phường 4
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Tân Bình

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
GBC BUILDING
Thăng Long
GBC BUILDING Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
5$ /m2
RIPAC BUILDING
Trường Sơn
RIPAC BUILDING Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
PTD BUILDING
Phan Thúc Duyện
PTD BUILDING Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
BÁCH VIỆT BUILDING
Trần Quốc Hoàn
BÁCH VIỆT BUILDING Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
HHM BUILDING
Xuân Hồng
HHM BUILDING Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình
9$ /m2
BÁO PHÁP LUẬT BUILDING
Hoàng Việt
BÁO PHÁP LUẬT BUILDING Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
11$ /m2
CARROT OFFICE
Nguyễn Đình Khơi
CARROT OFFICE Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình
8$ /m2
HỒNG LOAN BUILDING
Cộng Hòa
HỒNG LOAN BUILDING Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
6$ /m2
CT-IN BUILDING
Hoàng Văn Thụ
CT-IN BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình.
9$ /m2
ÚT TỊCH 2 BUILDING
Út Tịch
ÚT TỊCH 2 BUILDING Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
9$ /m2
XUÂN DIỆU BUILDING
Xuân Diệu
XUÂN DIỆU BUILDING Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
NUSANTE BUILDING
Nguyễn Văn Mại
NUSANTE BUILDING Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
10$ /m2
HẢI ÂU BUILDING
Trường Sơn
HẢI ÂU BUILDING Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
13$ /m2
SCSC BUILDING
Phan Thúc Duyện
SCSC BUILDING Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
14$ /m2
XUÂN HỒNG BUILDING
Xuân Hồng
XUÂN HỒNG BUILDING Xuân Hồng, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
DTC BUILDING
Cộng Hòa
DTC BUILDING Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
THỜI BÁO KINH TẾ BUILDING
Hoàng Việt
THỜI BÁO KINH TẾ BUILDING Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
THUẬN VIỆT BUILDING
Út Tịch
THUẬN VIỆT BUILDING Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
12$ /m2
SPRING BUILDING
Thăng Long
SPRING BUILDING Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
ALTA BUILDING
Hoàng Văn Thụ
ALTA BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình
5$ /m2
SUMIKURA TOWER
Cộng Hòa
SUMIKURA TOWER Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
11$ /m2
WESTERN BUILDING
Hoàng Việt
WESTERN BUILDING Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
11$ /m2
ÚT TỊCH BUILDING
Út Tịch
ÚT TỊCH BUILDING Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
13$ /m2
THĂNG LONG 2 BUILDING
Thăng Long
THĂNG LONG 2 BUILDING Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
7$ /m2
VTC BUILDING
Cộng Hòa
VTC BUILDING Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
8$ /m2
THĂNG LONG BUILDING
Thăng Long
THĂNG LONG BUILDING Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
8$ /m2