Phường 5
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Bình Thạnh

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
HOTECO BUILDING
Nguyễn Trung Trực
HOTECO BUILDING Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh
6$ /m2
RUBY BUILDING
Trần Bình Trọng
RUBY BUILDING Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh
10$/m2
RED BASE BUILDING
Nguyễn Thượng Hiền
RED BASE BUILDING Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh
11$/m2