Phường 5
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Quận 3
Quận 3 - là một trong số các quận có mật độ tòa nhà văn phòng đông đúc

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
Eximland Building
Cách Mạng Tháng Tám
Eximland Building Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3
10$ /m2
WIN HOME BUILDING
Võ Văn Tần
WIN HOME BUILDING Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
12$/m2
GALANTI OFFICE BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
GALANTI OFFICE BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
9$/m2
AUSCAST BUILDING
Nguyễn Sơn Hà
AUSCAST BUILDING Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3
10$/m2
VIETCAPITAL BANK TOWER
Nguyễn Thị Minh Khai
VIETCAPITAL BANK TOWER Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
18$ /m2
VVT BUILDING
Võ Văn Tần
VVT BUILDING Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
11$ /m2
NIKKO BUILDING
Võ Văn Tần
NIKKO BUILDING Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
13$ /m2
NTMK BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
NTMK BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3
8$ /m2
LỘC LÊ BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
LỘC LÊ BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
8$ /m2
BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
18$ /m2