Phường 7
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Quận 3
Quận 3 - là một trong số các quận có mật độ tòa nhà văn phòng đông đúc

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
JABES BUILDING
Cách Mạng Tháng Tám
JABES BUILDING Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3
14$ /m2
CHÍP SÁNG BUILDING
Điện Biên Phủ
CHÍP SÁNG BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
16$ /m2
SOCON BUILDING
Trần Quốc Thảo
SOCON BUILDING Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3
11$ /m2
MERCURY BUILDING
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
MERCURY BUILDING Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
16$ /m2
ME CORP BUILDING
Lý Chính Thắng
ME CORP BUILDING Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3
10 $/m2
VINAFOR SAIGON BUILDING
Trương Định
VINAFOR SAIGON BUILDING Trương Định, phường 7, quận 3
7$/m2
VTS 3 BUILDING
Võ Thị Sáu
VTS 3 BUILDING Võ Thị Sáu, phường 7,quận3
10$ /m2
ANH ĐĂNG BUILDING
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ANH ĐĂNG BUILDING Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
16$ /m2
NP BUILDING
Võ Thị Sáu
NP BUILDING Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3
10$ /m2
LCT 2 BUILDING
Lý Chính Thắng
LCT 2 BUILDING Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
11$ /m2
SAIGON SOFTIWARE PARK BUILDING
Trương Định
SAIGON SOFTIWARE PARK BUILDING Trương Định, phường 7, quận 3
13$/m2
PAX SKY BUILDING NKKN
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
PAX SKY BUILDING NKKN Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
16$ /m2
VCCI BUILDING
Võ Thị Sáu
VCCI BUILDING Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3
13.5$ /m2
IDD BUILDING
Lý Chính Thắng
IDD BUILDING Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
13$ /m2
BẢO MINH TOWER
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
BẢO MINH TOWER Nam Kỳ Khởi Nghía, Phường 7, Quận 3
15$/m2
DC TOWER
Lý Chính Thắng
DC TOWER Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
14$ /m2
AN PHÚ BUILDING
Lý Chính Thắng
AN PHÚ BUILDING Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
18$ /m2