Phường 8
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Phú Nhuận

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
ARIANG BUILDING
Trần Huy Liệu
ARIANG BUILDING Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận
10.5$ /m2
SFC BUILDING
Nguyễn Đình Chính
SFC BUILDING Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
12$ /m2
QUỐC HƯNG BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
QUỐC HƯNG BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
11$ /m2
BẢO TÍN TQD BUILDING
Trương Quốc Dung
BẢO TÍN TQD BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận.
9$ /m2
GOLDEN LINK BUILDING
Nguyễn Trọng Tuyển
GOLDEN LINK BUILDING Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
12$ /m2
CÔNG ĐOÀN CAO SU BUILDING
Hoàng Văn Thụ
CÔNG ĐOÀN CAO SU BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
14$/ m2
VISSAI SG TOWER
Nguyễn Văn Trỗi
VISSAI SG TOWER Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
19$ /m2
TÔN VĂN BUILDING
Nguyễn Đình Chính
TÔN VĂN BUILDING Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
GIC HVT BUILDING
Hoàng Văn Thụ
GIC HVT BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
SONATA BUILDING
Trương Quốc Dung
SONATA BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
14$ /m2
VIETSKY OFFICE BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
VIETSKY OFFICE BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
KENT BUILDING
Nguyễn Đình Chính
KENT BUILDING Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
HỢP ANH BUILDING
Trương Quốc Dung
HỢP ANH BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
8$ /m2
HOÀNG VĂN THỤ BUILDING
Hoàng Văn Thụ
HOÀNG VĂN THỤ BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
8$ /m2
CENTRE POINT
Nguyễn Văn Trỗi
CENTRE POINT Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
22$ /m2
H&H BUILDING
Hoàng Văn Thụ
H&H BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
NAM SÔNG TIỀN TOWER
Nguyễn Văn Trỗi
NAM SÔNG TIỀN TOWER Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
ĐÔNG Á BUILDING
Hoàng Văn Thụ
ĐÔNG Á BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
9$ /m2