Phường Thảo Điền
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Quận 2

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
BÁO PHỤ NỮ BUILDING
Nguyễn Đăng Giai
BÁO PHỤ NỮ BUILDING Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2
12$ /m2
XUÂN THỦY BUILDING
Xuân Thủy
XUÂN THỦY BUILDING Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
10$ /m2
NAM ANH BUILDING
Đường Số 41
NAM ANH BUILDING Đường Số 41, Phường Thảo Điền, Quận 2
5$ /m2
HAGL BUILDING
Nguyễn Văn Hưởng
HAGL BUILDING Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
10$/m2
THE SUN BUILDING
Đường Số 66
THE SUN BUILDING Đường Số 66, Phường Thảo Điền, Quận 2
11$/m2
HALO 3 BUILDING
Tống Hữu Định
HALO 3 BUILDING Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền, Quận 2
10$/m2
CITY GATE BUILDING
Xa Lộ Hà Nội
CITY GATE BUILDING Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2
16$ /m2
THE GALLERIA METRO 6
Xa Lộ Hà Nội
THE GALLERIA METRO 6 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2
17$ /m2
XI RIVERVIEW PALACE
Nguyễn Văn Hưởng
XI RIVERVIEW PALACE Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
13$/m2
RIVER GARDEN BUILDING
Nguyễn Văn Hưởng
RIVER GARDEN BUILDING Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
13$/m2
NGUYỄN VĂN HƯỞNG BUILDING
Nguyễn Văn Hưởng
NGUYỄN VĂN HƯỞNG BUILDING Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
12$ /m2
G TOWER
Nguyễn Văn Hưởng
G TOWER Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
11$ /m2