Văn phòng Quận Bình Thạnh
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Bình Thạnh

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
VSMART OFFICE
Vạn Kiếp
VSMART OFFICE Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh
10$ /m2
HOTECO BUILDING
Nguyễn Trung Trực
HOTECO BUILDING Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh
6$ /m2
ĐBL BUILDING
Đinh Bộ Lĩnh
ĐBL BUILDING Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
GIC NVĐ BUILDING
Nguyễn Văn Đậu
GIC NVĐ BUILDING Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
GIC D5 BUILDING
D5
GIC D5 BUILDING D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
9$ /m2
M&T BUILDING
Nguyễn Hữu Cảnh
M&T BUILDING Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
13$ /m2
ROYAL OFFICE BUILDING
Nguyễn Xí
ROYAL OFFICE BUILDING Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
GIC NHC BUILDING
Nguyễn Hữu Cảnh
GIC NHC BUILDING Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
16$ /m2
TEDI BUILDING
Hoàng Hoa Thám
TEDI BUILDING Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
12$ /m2
SACOMREAL PLAZA
Ung Văn Khiêm
SACOMREAL PLAZA Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
14$ /m2
BAILY BUILDING
Quốc Lộ 13
BAILY BUILDING Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh
6$/m2
ĐP BUILDING
Nguyễn Hữu Cảnh
ĐP BUILDING Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
9$/m2
WIN HOME BUILDING
Đinh Bộ Lĩnh
WIN HOME BUILDING Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
13$ /m2
GIC 2 BUILDING
D2
GIC 2 BUILDING D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
10$/m2
GIC 3 BUILDING
Điện Biên Phủ
GIC 3 BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
9.5$/m2
GIC 6 BUILDING
Nguyễn Cửu Vân
GIC 6 BUILDING Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
9$/m2
LÊ QUANG ĐỊNH BUILDING
Lê Quang Định
LÊ QUANG ĐỊNH BUILDING Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh
9$/m2
NGUYỄN XÍ BUILDING
Nguyễn Xí
NGUYỄN XÍ BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
7$/m2
Q MOBILE BUILDING
Phan Đăng Lưu
Q MOBILE BUILDING Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
16$/m2
SAIGONRES BUILDING
Điện Biên Phủ
SAIGONRES BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
10$/m2
PHÚ ĐẠT BUILDING
D5
PHÚ ĐẠT BUILDING D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$/m2
SAMLAND RIVER VIEW
D1
SAMLAND RIVER VIEW D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
THẢO ĐIỀN BUILDING
Hoàng Hoa Thám
THẢO ĐIỀN BUILDING Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
10$/m2
V-COALIMEX BUILDING
Đinh Bộ Lĩnh
V-COALIMEX BUILDING Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
10$/m2
THE MANOR
Nguyễn Hữu Cảnh
THE MANOR Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
15$ /m2
PHÚ HƯNG BUILDING
Ung Văn Khiêm
PHÚ HƯNG BUILDING Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
GILIMEX BUILDING
Phan Đăng Lưu
GILIMEX BUILDING Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
12.5$ /m2
ÁNH HÀO QUANG BUILDING
D5
ÁNH HÀO QUANG BUILDING D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
5$/m2
CAVI BUILDING
Đinh Bộ Lĩnh
CAVI BUILDING Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
9$ /m2
COSMOBIZ BUILDING
D1
COSMOBIZ BUILDING D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$/m2