Văn phòng Quận Bình Thạnh
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Bình Thạnh

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
BCONS TOWER
D1
BCONS TOWER D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh
11$ /m2
GIC NVĐ BUILDING
Nguyễn Văn Đậu
GIC NVĐ BUILDING Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
GIC NHC BUILDING
Nguyễn Hữu Cảnh
GIC NHC BUILDING Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
16$ /m2
THUỶ LỢI 4 BUILDING
Nguyễn Xí
THUỶ LỢI 4 BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
8$/m2
CINOTEC TOWER
Lê Quang Định
CINOTEC TOWER Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
11$/m2
NHC BUILDING
Nguyễn Hữu Cảnh
NHC BUILDING Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
11$/m2
PVH BUILDING
Phan Văn Hân
PVH BUILDING Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
11$/m2
VN OFFICE BUILDING
Điện Biên Phủ
VN OFFICE BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
13$/m2
HATA 2 BUILDING
Phạm Viết Chánh
HATA 2 BUILDING Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
10$/m2
THE OFFICE BUILDING
Ung Văn Khiêm
THE OFFICE BUILDING Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
13$ /m2
GILIMEX BUILDING
Phan Đăng Lưu
GILIMEX BUILDING Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
12.5$ /m2
ÁNH HÀO QUANG BUILDING
D5
ÁNH HÀO QUANG BUILDING D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh
5$/m2
ASPIRE BUILDING
Lê Quang Định
ASPIRE BUILDING Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
10$/m2
CAVI BUILDING
Đinh Bộ Lĩnh
CAVI BUILDING Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
9$ /m2
ĐP BUILDING
Nguyễn Hữu Cảnh
ĐP BUILDING Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
9$/m2
GIC 2 BUILDING
D2
GIC 2 BUILDING D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
10$/m2
GIC 3 BUILDING
Điện Biên Phủ
GIC 3 BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
9.5$/m2
GIC 6 BUILDING
Nguyễn Cửu Vân
GIC 6 BUILDING Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
9$/m2
 HATA BUILDING
Phạm Viết Chánh
HATA BUILDING Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
10$/m2
HOÀNG MINH BUILDING
Nguyễn Xí
HOÀNG MINH BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
8$/m2
LÊ QUANG ĐỊNH 3 BUILDING
Lê Quang Định
LÊ QUANG ĐỊNH 3 BUILDING Lê Quang Định 3, Phường 14, Quận Bình Thạnh
10$/m2
SOKIKO BUILDING
Hoàng Hoa Thám
SOKIKO BUILDING Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
7$ /m2
SAMLAND RIVER VIEW
D1
SAMLAND RIVER VIEW D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
VIỆT TÂN PHÁT BUILDING
Đinh Bộ Lĩnh
VIỆT TÂN PHÁT BUILDING Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh
10$ /m2
M&T BUILDING
Nguyễn Hữu Cảnh
M&T BUILDING Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
13$ /m2
HIU TOWER
Điện Biên Phủ
HIU TOWER Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
19$ /m2
B&L TOWER 2
Ung Văn Khiêm
B&L TOWER 2 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
14$/m2
COSMOBIZ BUILDING
D1
COSMOBIZ BUILDING D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$/m2
GIC BUILDING
D2
GIC BUILDING D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
10$ /m2
HHT BUILDING
Hoàng Hoa Thám
HHT BUILDING Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh
6$/m2