Văn phòng Quận Phú Nhuận
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Phú Nhuận

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
LUTACO TOWER
Nguyễn Văn Trỗi
LUTACO TOWER Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
12$ /m2
OCW CORP BUILDING
Hồ Văn Huê
OCW CORP BUILDING Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
VIETSKY OFFICE BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
VIETSKY OFFICE BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING
Phan Xích Long
NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận
9$ /m2
KENT BUILDING
Nguyễn Đình Chính
KENT BUILDING Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
HỢP ANH BUILDING
Trương Quốc Dung
HỢP ANH BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
8$ /m2
KINH LUÂN BUILDING
Huỳnh Văn Bánh
KINH LUÂN BUILDING Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
HOÀNG VĂN THỤ BUILDING
Hoàng Văn Thụ
HOÀNG VĂN THỤ BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
8$ /m2
ĐÀO DUY ANH BUILDING
Đào Duy Anh
ĐÀO DUY ANH BUILDING Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
7$ /m2
SOHUDE BUILDING
Nguyễn Trọng Tuyển
SOHUDE BUILDING Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
11$ /m2
VIMADECO BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
VIMADECO BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
CENTRE POINT
Nguyễn Văn Trỗi
CENTRE POINT Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
22$ /m2
ONG&ONG BUILDING
Phan Xích Long
ONG&ONG BUILDING Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận
10$ /m2
VMG BUILDING
Đào Duy Anh
VMG BUILDING Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
8$ /m2
H&H BUILDING
Hoàng Văn Thụ
H&H BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
NAM SÔNG TIỀN TOWER
Nguyễn Văn Trỗi
NAM SÔNG TIỀN TOWER Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
ELILINK BUILDING
Phan Xích Long
ELILINK BUILDING Phan Xích Long Phường 2, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
GIA THY BUILDING
Đào Duy Anh
GIA THY BUILDING Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
ĐÔNG Á BUILDING
Hoàng Văn Thụ
ĐÔNG Á BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
9$ /m2