Văn phòng Quận Tân Bình
0944 684 986 Support@youroffice.vn
Slide background
Q. Tân Bình

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
OIIC BUILDING
Lê Văn Sỹ
OIIC BUILDING Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
10$ /m2
NAM HẢI BUILDING
Lê Trung Nghĩa
NAM HẢI BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
9$ /m2
C.T OFFICE BUILDING
Yên Thế
C.T OFFICE BUILDING Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình.
9$ /m2
PERFETTO BUILDING
Cộng Hòa
PERFETTO BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình.
8.5$ /m2
WINHOME BUILDING
Nguyễn Thái Bình
WINHOME BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
10$ /m2
VOL 2 BUILDING
Bạch Đằng
VOL 2 BUILDING Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
11$ /m2
VTC BUILDING
Cộng Hòa
VTC BUILDING Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
8$ /m2
YÊN THẾ BUILDING
Yên Thế
YÊN THẾ BUILDING Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
10$ /m2
TPA BUILDING
Trường Sơn
TPA BUILDING Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
11$ /m2
PICO PLAZA
Cộng Hòa
PICO PLAZA Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
15$ /m2
PARK ROYAL SG
Nguyễn Văn Trỗi
PARK ROYAL SG Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
12$ /m2
HỒNG HÀ BUILDING
Hồng Hà
HỒNG HÀ BUILDING Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
8$ /m2
SOVILACO BUILDING
Phổ Quang
SOVILACO BUILDING Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
9$ /m2
THĂNG LONG BUILDING
Thăng Long
THĂNG LONG BUILDING Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
8$ /m2
ĐẠI NGUYÊN BUILDING
Cộng Hòa
ĐẠI NGUYÊN BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
8$ /m2
HOÀI ĐỨC 2 BUILDING
Lê Trung Nghĩa
HOÀI ĐỨC 2 BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
6$ /m2
THÁI BÌNH BUILDING
Nguyễn Thái Bình
THÁI BÌNH BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
9$ /m2
WIN HOME BĐ BUILDING
Bạch Đằng
WIN HOME BĐ BUILDING Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
9$ /m2
WASECO BUILDING
Phổ Quang
WASECO BUILDING Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
11$ /m2
ATHENA BUILDING
Cộng Hòa
ATHENA BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
9.5$ /m2
TẤT MINH BUILDING
Cộng Hòa
TẤT MINH BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
9$ /m2
THIÊN PHÚC BUILDING
Bạch Đằng
THIÊN PHÚC BUILDING Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
6$ /m2
GT BUILDING
Nguyễn Thái Bình
GT BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
HOÀI ĐỨC BUILDING
Lê Trung Nghĩa
HOÀI ĐỨC BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
TRƯỜNG SƠN BUILDING
Cộng Hòa
TRƯỜNG SƠN BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
7$ /m2
KICOTRANS 3 BUILDING
Bạch Đằng
KICOTRANS 3 BUILDING Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
10$ /m2
METIS BUILDING
Lê Trung Nghĩa
METIS BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
8$ /m2
MEKONG TOWER
Cộng Hòa
MEKONG TOWER Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
11$ /m2
ILD BUILDING
Bạch Đằng
ILD BUILDING Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
8$ /m2
E.TOWN
Cộng Hòa
E.TOWN Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
15$ /m2