Huyện Nhà Bè
0944 684 986 youroffice2022@gmail.com

LOCATION: Huyện Nhà Bè

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
HKL Building
Nguyễn Hữu Thọ
HKL Building Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
7$ /m2