Văn phòng Quận 4
0944 684 986 youroffice2022@gmail.com
Slide background
Quận 4

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
NAM VIỆT BUILDING
Bến Vân Đồn
NAM VIỆT BUILDING Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4
9$ /m2
SILICOM BUILDING
Bến Vân Đồn
SILICOM BUILDING Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4
7$ /m2
ĐINH LỄ BUILDING
Đinh Lễ
ĐINH LỄ BUILDING Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4
15$ /m2
HẢI HƯƠNG BUILDING
Lê Quốc Hưng
HẢI HƯƠNG BUILDING Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
6$ /m2
NTT BUILDING
Nguyễn Tất Thành
NTT BUILDING Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4
9$ /m2
KHÁNH HỘI BUILDING
Khánh Hội
KHÁNH HỘI BUILDING Khánh Hội, Phường 3, Quận 4
8$ /m2
COPAC SQUARE
Tôn Đản
COPAC SQUARE Tôn Đản, Phường 13, Quận 4
11$ /m2
E.TOWN CENTRAL
Đoàn Văn Bơ
E.TOWN CENTRAL Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
20$ /m2
H3 BUILDING
Hoàng Diệu
H3 BUILDING Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
13$/m2
VI OFFICE BUILDING
Khánh Hội
VI OFFICE BUILDING Khánh Hội, Phường 6, Quận 4
8$/m2
ORIENT APARTMENT
Bến Vân Đồn
ORIENT APARTMENT Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
12$/m2
PHƯỢNG LONG 2 BUILDING
Nguyễn Trường Tộ
PHƯỢNG LONG 2 BUILDING Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4
23$/m2
KIM NGUYÊN 2 BUILDING
Tôn Đản
KIM NGUYÊN 2 BUILDING Tôn Đản, Phường 8, Quận 4
12$ /m2
HD BUILDING
Phường 5
HD BUILDING Hoàng Diệu,  phường 5,  quận 4
6$/m2
REE TOWER
Đoàn Văn Bơ
REE TOWER Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
17$ /m2
KHÁNH HỘI 2 BUILDING
Bến Vân Đồn
KHÁNH HỘI 2 BUILDING Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
10$ /m2
HCMPC BUILDING
Lê Quốc Hưng
HCMPC BUILDING Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
13$ /m2
COTEC BUILDING
Nguyễn Trường Tộ
COTEC BUILDING Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4
15$ /m2
H2 BUILDING
Hoàng Diệu
H2 BUILDING Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
11$/m2
KHÁNH HỘI 1 BUILDING
Bến Vân Đồn
KHÁNH HỘI 1 BUILDING Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
9$ /m2
LỘC THIÊN ÂN BUILDING
Lê Quốc Hưng
LỘC THIÊN ÂN BUILDING Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
8$ /m2
HẠNH PHÚC OFFICE
Nguyễn Trường Tộ
HẠNH PHÚC OFFICE Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4
8$ /m2
TRƯỜNG DŨNG BUILDING
Hoàng Diệu
TRƯỜNG DŨNG BUILDING Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
9$/m2
VIETTOURIST BUILDING
Hoàng Diệu
VIETTOURIST BUILDING Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
6$/m2
VIETTRAN BUILDING
Hoàng Diệu
VIETTRAN BUILDING Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
7$/m2
NGA TRẦN BUILDING
Hoàng Diệu
NGA TRẦN BUILDING Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
10$/m2
NAM PHƯƠNG BUILDING
Hoàng Diệu
NAM PHƯƠNG BUILDING Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
9$ /m2