Văn phòng Quận 4
0944 684 986 youroffice2022@gmail.com
Slide background
Quận 4

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
ĐINH LỄ BUILDING
Đinh Lễ
ĐINH LỄ BUILDING Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4
15$ /m2
HẢI HƯƠNG BUILDING
Lê Quốc Hưng
HẢI HƯƠNG BUILDING Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
6$ /m2
NTT BUILDING
Nguyễn Tất Thành
NTT BUILDING Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4
9$ /m2
KHÁNH HỘI BUILDING
Khánh Hội
KHÁNH HỘI BUILDING Khánh Hội, Phường 3, Quận 4
8$ /m2
COPAC SQUARE
Tôn Đản
COPAC SQUARE Tôn Đản, Phường 13, Quận 4
11$ /m2
E.TOWN CENTRAL
Đoàn Văn Bơ
E.TOWN CENTRAL Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
20$ /m2
VI OFFICE BUILDING
Khánh Hội
VI OFFICE BUILDING Khánh Hội, Phường 6, Quận 4
8$/m2
ORIENT APARTMENT
Bến Vân Đồn
ORIENT APARTMENT Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
12$/m2
HD BUILDING
Phường 5
HD BUILDING Hoàng Diệu,  phường 5,  quận 4
6$/m2
Saigon House Building
Hoàng Diệu
Saigon House Building Hoàng Diệu, Phường 5, Quận 4
15$ /m2
PLS Bến Vân Đồn Building
Bến Vân Đồn
PLS Bến Vân Đồn Building Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4
9$ /m2
Haloland Đoàn Văn Bơ Building
Đoàn Văn Bơ
Haloland Đoàn Văn Bơ Building Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4
14$ /m2
Vina Homes Building
Lê Thạch
Vina Homes Building Lê Thạch, Phường 12, Quận 4
11$ /m2
HC Tower
Hoàng Diệu
HC Tower Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
9$ /m2
Vi Office
Khánh Hội
Vi Office Khánh Hội, Phường 5, Quận 4
9$ /m2
Narime Building
Đoàn Như Hài
Narime Building Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4
9$ /m2
PLS Vĩnh Khánh Building
Vĩnh Khánh
PLS Vĩnh Khánh Building Vĩnh Khánh, Phường 8, Quận 4
7$ /m2
Zano Building
Bến Vân Đồn
Zano Building Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4
8$ /m2
Vi Office Nguyễn Khoái Building
Nguyễn Khoái
Vi Office Nguyễn Khoái Building Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4
9$ /m2
TSA Tôn Đản
Tôn Đản
TSA Tôn Đản Tôn Đản, Phường 8, Quận 4
10$ /m2
Công Thành Office
Nguyễn Trường Tộ
Công Thành Office Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4
6$ /m2
RiverGate Residence
Bến Vân Đồn
RiverGate Residence Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4
10$ /m2
tòa nhà 288 Bến Vân Đồn
Bến Vân Đồn
tòa nhà 288 Bến Vân Đồn Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4
Liên hệ
REE TOWER
Đoàn Văn Bơ
REE TOWER Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4
17$ /m2
NAM VIỆT BUILDING
Bến Vân Đồn
NAM VIỆT BUILDING Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4
9$ /m2
KHÁNH HỘI 2 BUILDING
Bến Vân Đồn
KHÁNH HỘI 2 BUILDING Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
10$ /m2
SILICOM BUILDING
Bến Vân Đồn
SILICOM BUILDING Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4
7$ /m2
HCMPC BUILDING
Lê Quốc Hưng
HCMPC BUILDING Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
13$ /m2
H3 BUILDING
Hoàng Diệu
H3 BUILDING Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
13$/m2
KIM NGUYÊN 2 BUILDING
Tôn Đản
KIM NGUYÊN 2 BUILDING Tôn Đản, Phường 8, Quận 4
12$ /m2