Văn phòng Quận 5
0944 684 986 youroffice2022@gmail.com
Slide background
Quận 5

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
CPR GLOBAL HOME
Trần Xuân Hòa
CPR GLOBAL HOME Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5
9$ /m2
MH BUILDING
Võ Văn Kiệt
MH BUILDING Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5
6$ /m2
TÂN KỶ NGUYÊN BUILDING
Tản Đà
TÂN KỶ NGUYÊN BUILDING Tản Đà, Phường 10, Quận 5
7$ /m2
TIẾN LỘC BUILDING
An Dương Vương
TIẾN LỘC BUILDING An Dương Vương, Phường 9, Quận 5
8$ /m2
ĐẠI THANH BÌNH BUILDING
Nguyễn Trãi
ĐẠI THANH BÌNH BUILDING Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5
9$ /m2
PHOENIX BUILDING
Phước Hưng
PHOENIX BUILDING Phước Hưng, Phường 8, Quận 5
14$ /m2
GREEN BEE BUILDING
Trần Hưng Đạo
GREEN BEE BUILDING Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5
7$ /m2
HÀ PHAN BUILDING
Trần Hưng Đạo
HÀ PHAN BUILDING Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5
10$ /m2
VI BUILDING
Trần Phú
VI BUILDING Trần Phú, Phường 8, Quận 5
10$ /m2
ABTEL TOWER
Hùng Vương
ABTEL TOWER Hùng Vương, Phường 2, Quận 5
12$ /m2
HOÀNG KHANG BUILDING
An Dương Vương
HOÀNG KHANG BUILDING An Dương Vương, phường 3, quận 5
9$ /m2
VIỆT THANH BUILDING
Nguyễn Trãi
VIỆT THANH BUILDING Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5
10$ /m2
LOTTERY BUILDING
Trần Nhân Tôn
LOTTERY BUILDING Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5
14$ /m2
CHOLIMEX BUILDING
Võ Văn Kiệt
CHOLIMEX BUILDING Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5
12$ /m2
TẢN ĐÀ COURT BUILDING
Tản Đà
TẢN ĐÀ COURT BUILDING Tản Đà, Phường 11, Quận 5
15$ /m2
THÀNH AN BUILDING
Bà Triệu
THÀNH AN BUILDING Bà Triệu, Phường 12, Quận 5
9$ /m2
HÙNG VƯƠNG PLAZA
Hồng Bàng
HÙNG VƯƠNG PLAZA Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5
13$ /m2
HTH BUILDING
Nguyễn Chí Thanh
HTH BUILDING Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5
13$/m2
BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG BUILDING
Nguyễn Biểu
BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG BUILDING Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5
10$/m2
ADV BUILDING
An Dương Vương
ADV BUILDING An Dương Vương, phường 4, quận 5
10$/m2
TIẾN PHƯỚC BUILDING
Trần Hưng Đạo
TIẾN PHƯỚC BUILDING Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5
10$ /m2
WIN HOME BUILDING
Nguyễn Chí Thanh
WIN HOME BUILDING Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5
10$ /m2