Văn phòng Quận 8
0944 684 986 youroffice2022@gmail.com

LOCATION: Văn phòng Quận 8

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
Prudential Building
Bến Cần Giuộc
Prudential Building Bến Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8
10$ /m2
Billion Ways Building
Võ Văn Kiệt
Billion Ways Building Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8
7$ /m2
Green River
Phạm Thế Hiển
Green River Phạm Thế HiểnPhường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
7$ /m2
Topaz City
Cao Lỗ
Topaz City 39 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
7$ /m2
Gonsa Building
Võ Liêm Sơn
Gonsa Building Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
5$ /m2
Ruby Tower
Dương Bá Trạc
Ruby Tower Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8
5$ /m2