Văn phòng Quận Bình Thạnh
0944 684 986 youroffice2022@gmail.com
Slide background
Q. Bình Thạnh

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
AGE BUILDING
Xô Viết Nghệ Tĩnh
AGE BUILDING Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
11.5$/m2
BÌNH HÒA BUILDING
Nơ Trang Long
BÌNH HÒA BUILDING Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh
7$/m2
CANTAVIL HOÀN CẦU
Điện Biên Phủ
CANTAVIL HOÀN CẦU Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
12$ /m2
CIENCO 5 BUILDING
Nguyễn Thiện Thuật
CIENCO 5 BUILDING Nguyễn Thiện Thuật, Phường 24, Quận Bình Thạnh
7$/m2
CIENCO 6 BUILDING
Đinh Tiên Hoàng
CIENCO 6 BUILDING Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh
12$/m2
DMC 3 BUILDING
Miếu Nổi
DMC 3 BUILDING Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh
9$/m2
ĐẤT PHƯƠNG NAM BUILDING
Chu Văn An
ĐẤT PHƯƠNG NAM BUILDING Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
10$/m2
ĐƯỜNG TRỤC BUILDING
Đường Trục
ĐƯỜNG TRỤC BUILDING Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh
4$/m2
VD BUILDING
Vũ Huy Tấn
VD BUILDING Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh
9$ /m2
GREEN PHIL BUILDING
Nguyễn Huy Tưởng
GREEN PHIL BUILDING Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh
9$/m2
HOLDING BUILDING
D3
HOLDING BUILDING D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh
8$/m2
LÊ TRÍ BUILDING
Phan Văn Trị
LÊ TRÍ BUILDING Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh
8$/m2
LOCOGI BUILDING
Phan Đăng Lưu
LOCOGI BUILDING Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
11$ /m2
MỸ THỊNH BUILDING
Lê Quang Định
MỸ THỊNH BUILDING Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh
9$/m2
TOÀN AN BUILDING
Bạch Đằng
TOÀN AN BUILDING Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh
9$/m2
THANH LONG BUILDING
Xô Viết Nghệ Tĩnh
THANH LONG BUILDING Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
6$/m2
THANH ĐA VIEW
Thanh Đa
THANH ĐA VIEW Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
SUN VILLAGE
Nguyễn Văn Đậu
SUN VILLAGE Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
16$/m2
ROYAL OFFICE BUILDING
Nguyễn Xí
ROYAL OFFICE BUILDING Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
HÀ SƠN BUILDING
Nguyễn Văn Đậu
HÀ SƠN BUILDING Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
12$/m2
NHC BUILDING
Nguyễn Hữu Cảnh
NHC BUILDING Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
9$/m2
LQD 3 BUILDING
Lê Quang Định
LQD 3 BUILDING Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
11$/m2
THE HYCO4 TOWER
Nguyễn Xí
THE HYCO4 TOWER Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
11$/m2
ARC REAL BUILDING
Nguyễn Duy
ARC REAL BUILDING Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh
10$/m2
CITY HOUSE BUILDING
Phạm Viết Chánh
CITY HOUSE BUILDING Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh
10$/m2
DELI OFFICE BUILDING
Phan Văn Hân
DELI OFFICE BUILDING Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
11$/m2
SOHO RIVERVIEW
Xô Viết Nghệ Tĩnh
SOHO RIVERVIEW Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh
10$/m2
RED BASE BUILDING
Nguyễn Thượng Hiền
RED BASE BUILDING Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh
11$/m2
SWIN TOWER
Nguyễn Văn Đậu
SWIN TOWER Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh
12$/m2
MHPC BUILDING
Nguyễn Huy Lượng
MHPC BUILDING Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh
13$/m2