Văn phòng Quận Phú Nhuận
0944 684 986 youroffice2022@gmail.com
Slide background
Q. Phú Nhuận

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
ARIANG BUILDING
Trần Huy Liệu
ARIANG BUILDING Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận
10.5$ /m2
VP BANK BUILDING
Phan Xích Long
VP BANK BUILDING Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận
11$ /m2
CONSTREXIM BUILDING
Thích Quảng Đức
CONSTREXIM BUILDING Thích Quảng Đức, Phường 3, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
VẠN LỢI BUILDING
Đặng Thai Mai
VẠN LỢI BUILDING Đặng Thai Mai, Phường 7, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
PHÚ NHUẬN BUILDING
Hoàng Minh Giám
PHÚ NHUẬN BUILDING Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận
10$ /m2
HOA CAU BUILDING
Hoa Cau
HOA CAU BUILDING Hoa Cau, Phường 7, Quận Phú Nhuận
7$ /m2
HOA HỒNG BUILDING
Hoa Hồng
HOA HỒNG BUILDING Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú Nhuận
7$ /m2
HOA LAN 2 BUILDING
Hoa Lan
HOA LAN 2 BUILDING Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận
7$ /m2
MINH PHÚC BUILDING
Phan Đăng Lưu
MINH PHÚC BUILDING Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận
14$ /m2
VIỆT Á CHÂU BUILDING
Huỳnh Văn Bánh
VIỆT Á CHÂU BUILDING Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận
12$ /m2
VICTORIA COURT BUILDING
Huỳnh Văn Bánh
VICTORIA COURT BUILDING Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận
8$ /m2
SFC BUILDING
Nguyễn Đình Chính
SFC BUILDING Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
12$ /m2
NHÀ VIỆT PLAZA
Nguyễn Kiệm
NHÀ VIỆT PLAZA Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận
6$ /m2
CL 2 BUILDING
Cù Lao
CL 2 BUILDING Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận
7$ /m2
TQD BUILDING
Thích Quảng Đức
TQD BUILDING Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận
6$ /m2
SAIGON FOOD BUILDING
Đặng Văn Sâm
SAIGON FOOD BUILDING Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
M-STAR BUILDING
Phan Đăng Lưu
M-STAR BUILDING Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Bình Thạnh
12$ /m2
TUỔI TRẺ TOWER
Hoàng Văn Thụ
TUỔI TRẺ TOWER Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận
12$ /m2
CAO ỐC PNTECHCONS
Hoa Sứ
CAO ỐC PNTECHCONS Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
13$ /m2
WIN HOME ĐDA BUILDING
Đào Duy Anh
WIN HOME ĐDA BUILDING Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
WE BUILDING THL
Trần Huy Liệu
WE BUILDING THL Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
BẢO TÍN TQD BUILDING
Trương Quốc Dung
BẢO TÍN TQD BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận.
9$ /m2
HVH 2 BUILDING
Hồ Văn Huê
HVH 2 BUILDING Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
MINH KHANG BUILDING
Trần Kế Xương
MINH KHANG BUILDING Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận
7$ /m2
DELI OFFICE
Hoàng Văn Thụ
DELI OFFICE Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
12$/m2
BẢO TÍN BUILDING
Trương Quốc Dung
BẢO TÍN BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
11$/m2
ĐẶNG VĂN NGỮ BUILDING
Đặng Văn Ngữ
ĐẶNG VĂN NGỮ BUILDING Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
8$/m2
KINH LUÂN 2 BUILDING
Huỳnh Văn Bánh
KINH LUÂN 2 BUILDING Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
9$/m2
SU17 BUILDING
Hồ Biểu Chánh
SU17 BUILDING Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận
20$ /m2
KATH BUILDING
Nguyễn Đình Chính
KATH BUILDING Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận
13$ /m2