Văn phòng Quận Phú Nhuận
0944 684 986 youroffice2022@gmail.com
Slide background
Q. Phú Nhuận

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
TÂN ĐẠI NAM BUILDING
Thích Quảng Đức
TÂN ĐẠI NAM BUILDING Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận
6$ /m2
SN TOWER
Hồng Hà
SN TOWER Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
8$ /m2
THE PRIME BUILDING
Hoàng Văn Thụ
THE PRIME BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
VI OFFICE BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
VI OFFICE BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
SONATA BUILDING
Trương Quốc Dung
SONATA BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
14$ /m2
WIN HOME THL BUILDING
Trần Huy Liệu
WIN HOME THL BUILDING Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
ARCH WATER BUILDING
Nguyễn Trọng Tuyển
ARCH WATER BUILDING Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
CÔNG ĐOÀN CAO SU BUILDING
Hoàng Văn Thụ
CÔNG ĐOÀN CAO SU BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
14$/ m2
FONTERRA BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
FONTERRA BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
11$/m2
ĐỖ ĐẦU BUILDING
Phường 17
ĐỖ ĐẦU BUILDING Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận
12$/m2
MELODY BUILDING
Nguyễn Văn Đậu
MELODY BUILDING Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
12$/m2
LONG HẢI SECURITY BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
LONG HẢI SECURITY BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
PHÚ NHUẬN PLAZA
Trần Huy Liệu
PHÚ NHUẬN PLAZA Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
11$ /m2
GOLDEN BEE BUILDING
Nguyễn Kiệm
GOLDEN BEE BUILDING Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
OCW CORP BUILDING
Hồ Văn Huê
OCW CORP BUILDING Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING
Phan Xích Long
NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận
9$ /m2
THE PRINCE RESIDENCE
Nguyễn Văn Trỗi
THE PRINCE RESIDENCE Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
20$ /m2
KENT BUILDING
Nguyễn Đình Chính
KENT BUILDING Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
INTAN BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
INTAN BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
HỢP ANH BUILDING
Trương Quốc Dung
HỢP ANH BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
8$ /m2
LUCKY HOUSE BUILDING
Huỳnh Văn Bánh
LUCKY HOUSE BUILDING Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
NHẤT NGHỆ BUILDING
Hoàng Văn Thụ
NHẤT NGHỆ BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
ĐÀO DUY ANH BUILDING
Đào Duy Anh
ĐÀO DUY ANH BUILDING Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
7$ /m2
GIC HVT BUILDING
Hoàng Văn Thụ
GIC HVT BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
QUỐC HƯNG BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
QUỐC HƯNG BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
11$ /m2
NEW STAR BUILDING
Nguyễn Trọng Tuyển
NEW STAR BUILDING Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
DELI OFFICE
Nguyễn Văn Trỗi
DELI OFFICE Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
LUTACO TOWER
Nguyễn Văn Trỗi
LUTACO TOWER Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
12$ /m2
ONG&ONG BUILDING
Phan Xích Long
ONG&ONG BUILDING Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận
10$ /m2
VISSAI SG TOWER
Nguyễn Văn Trỗi
VISSAI SG TOWER Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
19$ /m2