Văn phòng Quận Tân Phú
0944 684 986 youroffice2022@gmail.com

LOCATION: Văn phòng Quận Tân Phú

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
M.G Tân Phú Building
Bờ Bao Tân Thắng
M.G Tân Phú Building Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
10$ /m2
OfficeHaus
Bờ Bao Tân Thắng
OfficeHaus Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
15$ /m2